Ons dagverblijf
’t Veldmuisje: spelenderwijs de wereld ontdekken

Hoe speelt uw kind het liefst? Alleen of met anderen, binnen of buiten, ondernemend of juist iets terughoudender? Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld, en de manier waarop zij dat doen verschilt per kind. Hoe klein ze ook zijn, baby’s en peuters hebben al hun eigen talenten, interesses en voorkeuren. Bij kinderopvang ’t Veldmuisje respecteren we deze diversiteit niet alleen, we kijken er ook met veel plezier naar. Onze pedagogisch medewerkers hebben liefde voor het vak en stimuleren ieder kind om zich optimaal te ontwikkelen. Op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Toewijding en communicatie
U legt de verzorging en opvoeding van uw kind natuurlijk graag in goede handen. Daarbij kiest u voor mensen die deskundig zijn en zich betrokken voelen bij uw kind, mensen in wie u vertrouwen heeft. Om die reden staan toewijding bij de verzorging van uw kind, communicatie met ouders en het creëren van een vertrouwd en geborgen gevoel op onze kinderopvang centraal.

Dat brengen we op vele manieren in de praktijk. Een vaste verzorgster voor baby’s tot 1 jaar, het bieden van structuur in de dag, en volop aandacht besteden aan uw kind in persoonlijke contactmomenten zijn hiervan voorbeelden. Zodat u én uw kind met het volste vertrouwen naar onze kinderopvang kunnen gaan.

Individuele ontwikkeling
Van de poppenhoek tot de bouwhoek of de buitenspeelplaats… Welke voorkeuren uw kind ook heeft, wij creëren een rijke leeromgeving waarin uw kind wordt geprikkeld om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand krijgen op onze kinderdagopvang alle aandacht die zij nodig hebben. Individueel of in een klein groepje gaan zij met de medewerker spelenderwijs aan de slag met oefeningen die zijn afgestemd op hun eigen niveau.
 
Daarnaast werken wij met KiKi: een educatief programma voor kinderen van 0 tot 4 jaar (voor- en vroegschoolse educatie). De beer KiKi is hierbij het speelkameraadje van de kinderen, en spelen staat in dit programma dan ook centraal. Aan de hand van thema's, die aansluiten bij de belevingswereld van baby's, dreumesen en peuters, besteden we aandacht aan de vier ontwikkelingsdomeinen: taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en rekenprikkels.