Onze groepen
Kinderdagverblijf ’t Veldmuisje bestaat uit vier ‘horizontale’ groepen (groepen met kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd), verdeeld over twee locaties: een locatie in Velddriel en een locatie in Kerkdriel. Door gebruik te maken van horizontale groepen, worden de kinderen gestimuleerd van elkaar te leren en kunnen de pedagogisch medewerkers de kinderen op hun eigen niveau activiteiten aanbieden. Het spelen met leeftijdsgenootjes geeft rust en stimuleert kinderen vanuit hun eigen niveau steeds een stapje verder te gaan. Daarnaast hebben wij een BSO-groep in Kerkdriel en een BSO-groep in Velddriel.

De groepen op het kinderdagverblijf 
Op zowel locatie Velddriel als locatie Kerkdriel werken we met een babygroep en een peutergroep. In de babygroep vangen we kinderen op van 0 tot 2 jaar. Deze groep bestaat in Velddriel uit maximaal 8 kinderen en wordt dan begeleid door 2 pedagogisch medewerkers. In Kerkdriel bestaat deze groep uit maximaal 14 kinderen (waarvan maximaal 8 van nul jaar) en wordt dan begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De peutergroep bestaat uit kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. In beide groepen in Velddriel en Kerkdriel vangen we maximaal 14 kinderen op met 2 pedagogisch medewerkers. Uiteraard werken alle groepen vanuit dezelfde pedagogische visie en op basis van hetzelfde pedagogische beleidsplan.
 
De BSO-groepen 
De BSO-groepen bestaan uit kinderen van 4 tot 13 jaar. In Velddriel houden we de BSO-groep bewust kleinschalig en vangen we in deze groep in principe maximaal 15 kinderen op. In Kerkdriel is deze groep groter: hier vangen we maximaal 20 kinderen op.