Pedagogische doelen
Hoogste kwaliteit in kinderopvang
Kinderopvang ’t Veldmuisje streeft naar de hoogste kwaliteit in kinderopvang. Dat begint uiteraard met de basis zoals die is bepaald in de Wet kinderopvang. Deze gaat uit van de vijf opvoedingsdoelen van professor Riksen-Walraven:
 
  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  4. Gelegenheid bieden om zich de normen en waarden, de cultuur van een
  5. samenleving, eigen te maken
 
Deze pedagogische doelen zijn voor ieder kinderdagverblijf gelijk. Binnen onze kinderopvang spelen we op vele verschillende manier in op deze opvoedingsdoelen. Lees meer over hoe wij deze pedagogische doelen realiseren in onze pedagogische beleidsplannen per vestiging: