Dagindeling
Onze dagindeling: kinderen centraal
Op ’t Veldmuisje staan kinderen centraal. Onze medewerkers willen hen dan ook een zo prettig mogelijke dag bezorgen. Rust, structuur, persoonlijke aandacht en een gevoel van emotionele veiligheid spelen daarbij een grote rol. Daarom hanteren wij een duidelijke dagindeling. Wel zo prettig voor uw kind én voor u.

7:00 uur tot 9:00 uur: De kinderen komen binnen. Als de ouders hun kinderen komen brengen, blijven ze vaak nog even zitten op de groep; ze lezen of maken een puzzel met hun kind. Vaak zwaait het kind daarna zijn vader of moeder samen met de pedagogisch medewerker uit. De kinderen mogen daarna vrij spelen.

9:00 uur: De kinderen ruimen het speelgoed op en gaan aan tafel om een cracker en eventueel fruit te eten. Er wordt voorgelezen of er worden liedjes gezongen. Daarna worden de kinderen verschoond of gaan naar het toilet. 
10:00 uur: Het is tijd voor een activiteit of buiten spelen. Wat er gedaan wordt is afhankelijk van het weer en de sfeer in de groep. 

11:30 uur: Na alles te hebben opgeruimd gaan de babygroep en de peutergroep aan tafel om brood te eten en melk te drinken.

12:45 uur: De kinderen die nog naar bed gaan, gaan slapen. De kinderen die niet meer hoeven te slapen krijgen een ontspannende activiteit aangeboden. 

Rond 14:30 uur: Als de kinderen wakker worden, gaan ze naar het toilet en óf worden ze verschoond. Vervolgens gaan ze aan tafel voor het eten van wat fruit en iets te drinken. 

In de namiddag is er tijd voor een activiteit, vrij spel of buiten spelen.

16:30 uur: De kinderen krijgen nog lekker een koekje en wat te drinken. 

16:30 uur tot 18:00 uur: De kinderen kunnen weer opgehaald worden. In overleg kunnen kinderen altijd eerder opgehaald worden.

Bij de babygroep houden we uiteraard rekening met het individuele slaap- en eetritme van uw kind. De hierboven omschreven dagindeling dient echter wel als leidraad.

Heeft u vragen over de dagindeling of wilt u dat wij een uitzondering maken voor uw kind? Bespreek dat dan gerust met de pedagogisch medewerker van uw kind.