Ouderparticipatie
Wij vertellen u graag wat er speelt…

In de visie van kinderopvang ’t Veldmuisje staat communicatie met ouders hoog in het vaandel. U vertrouwt uw kind immers toe aan onze zorg en samen met u dragen wij dan ook de verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw kind. Daarom vinden wij het van belang dat niet alleen de kinderen, maar ook u als ouder zich gehoord en thuis voelt in onze kinderopvang.

Om die reden dragen wij zorg voor een goede informatie-uitwisseling tussen u en de pedagogisch medewerkers. Zo hanteren we voor baby’s tot 1 jaar een persoonlijk overdrachtsschriftje, waarin zowel u als de pedagogisch medewerker de dagelijkse gang van zaken en bijzonderheden over uw kind beschrijft. Daarnaast houden we, zo nodig, 15 minuten-gesprekken met onze ouders, organiseren we één keer per jaar een ouderavond en vindt informatie-uitwisseling plaats via het intakegesprek en het kennismakingsgesprek.

Ook het nieuwsbulletin, de informatiekast in de hal en de haal- en brengmomenten zijn uiteraard belangrijke communicatiemiddelen. Heeft u daarnaast nog vragen of opmerkingen? Onze pedagogisch medewerkers en het management staan u graag te woord.

… en we horen het graag van u!
Als ouder bent u erg belangrijk voor ons. We horen daarom graag uw mening over ons kinderdagverblijf. Daarnaast heeft onze kinderopvang een oudercommissie. Hier kunt u terecht voor vragen, opmerkingen en ideeën. Wij nemen uw opmerkingen en suggesties graag mee om onze dienstverlening te verbeteren!