Wet kinderopvang
Wet kinderopvang waarborgt kwaliteit
Om kwaliteit in de kinderopvang te kunnen waarborgen, is in 2005 de Wet kinderopvang in werking getreden. In deze wet is een aantal eisen vastgelegd, die gelden voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) houdt in opdracht van de gemeente toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn onder andere eisen opgenomen op het gebied van veiligheid en gezondheid, opleiding en deskundigheid van het personeel, betrokkenheid en inspraak van ouders, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en het aantal kinderen per beroepskracht en meer.

Kinderopvangtoeslag
Naast de kwaliteit wordt in de Wet kinderopvang ook de kinderopvangtoeslag vanuit de overheid geregeld. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken. U kunt de toeslag ook krijgen als u niet werkt, maar een opleiding volgt of uw kansen op werk vergroot door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of de gemeente. Ook moet uw kind naar een geregistreerde kinderopvanginstelling gaan. ’t Veldmuisje is zo’n geregistreerde instelling. U vindt ons LKR-nummer (Landelijk Register Kinderopvang) onder ‘Contact’.

De toeslag die u ontvangt voor kinderopvang is inkomensafhankelijk. Vanaf 2012 koppelt kabinet de kinderopvangtoeslag aan het aantal uren dat ouders werken. Wilt u weten wat kinderopvang u kost? Bekijk hier wat uw tegemoetkoming in de kosten is vanuit de overheid.

Wilt u meer weten over de Wet kinderopvang? Klik dan verder voor meer informatie van de Rijksoverheid of van de Belastingdienst.