Aansluiting geschillencommissie
Ik heb een klacht. Waar kan ik die melden?
Uiteraard hopen wij uw klacht samen met u zo goed mogelijk op te kunnen lossen. Onze visie is dat we dat het beste kunnen doen door uw klacht bespreekbaar te maken, in eerste instantie met de pedagogisch medewerker op de groep van uw kind. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een e-mail sturen naar info@t-veldmuisje.nl.
 
U kunt te allen tijde uw klacht melden via de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.