Algemene Voorwaarden
Op alle overeenkomsten tussen u en Kinderopvang 't Veldmuisje zijn de algemene voorwaarden van Kinderopvang 't Veldmuisje van toepassing.
 
Peuteropvang en voorschoolse educatie: 
 
Kinderdagopvang en BSO: