Opvang tijdens de onderwijsstaking 5 oktober a.s.
 Naar alle waarschijnlijkheid gaan op donderdag 5 oktober leerkrachten in het basisonderwijs  staken voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in het primair onderwijs. 't Veldmuisje kan desgewenst op die dag extra opvang bieden. U kunt dit via de mail bij ons aanvragen.