Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach
Vanaf januari 2019 heeft iedere pedagogisch medewerker recht op coaching on-the-job van een gediplomeerd Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. Deze functie wordt vervuld door Annemarie van de Laar, tevens de leidinggevende van deze organisatie.

Dit houdt voor 't Veldmuisje in dat er jaarlijks 305 uren ingezet worden op het gebied van coaching van de medewerkers en het ontwikkelen, verbeteren en implementeren van het beleid. Dit aantal is als volgt tot stand gekomen:

Het aantal uur minimale inzet van de pedagogisch coach op jaarbasis is afhankelijk van het aantal FTE aan pedagogisch medewerkers en het aantal kindercentra, volgens de volgende rekenregel: (50 uur x het aantal kindcentra) + (10 uur x het aantal fte pedagogisch medewerkers).

De locaties:
't Veldmuisje bestaat uit de volgende vier kindcentra die alle vier los van elkaar 50 uur coaching per jaar krijgen: Kinderdagverblijf Kerkdriel, Kinderdagverblijf Velddriel, Buitenschoolse opvang Kerkdriel, Buitenschoolse opvang Velddriel. Vier locaties á 50 uur maken een totaal van 200 uur op jaarbasis.

De medewerkers:
Het aantal FTE binnen de organisatie is 10,5. Dit betekent dat er 105 uren verdeeld worden over de coaching van de pedagogisch medewerkers en 200 uur over de ontwikkeling en implementatie van het beleid.
Er is geen minimum gesteld aan het aantal coachingsuren per beroepskracht. Ook is de wijze van verdeling van de coachingsuren over de beroepskrachten niet voorgeschreven. Het is aan de houder om de verdeling van deze coachingsuren te bepalen met oog op het belang, de wensen en het functioneren van de beroepskrachten die bij de organisatie werkzaam zijn (Ministerie van SZW, 2019). 't Veldmuisje kiest ervoor om de verdeling volgens het aantal FTE per werknemer vast te leggen. Werk je 36 uur (1 FTE), ontvang je dus jaarlijks 10 uur coaching. Op het moment dat er vraag of aanleiding is naar extra coachingsuren, worden deze in overleg ingepland.